Wie of wat is ANDIBEL?

> ANDIBEL is een V.Z.W. opgericht in december 1987 – Belgisch Staatsblad 3 maart 1988 – met het doel de belangen van alle gezelschapsdierenbranches te verdedigen.
> ANDIBEL wordt beheerd door handelaars uit de gezelschapsdierenbranche en petcaremarkt.
> ANDIBEL verschaft snelle en exacte informatie over de nieuwe wetgevingen, reglementen, vooruitzichten, rechten en plichten, zowel nationaal, regionaal, Europees als mondiaal.
> ANDIBEL onderhoudt de beste relaties met de overheidsdiensten en wordt  door deze instanties als vertrouwd aanspreekpunt beschouwd en als dusdanig geïnformeerd.
> ANDIBEL is bij Koninklijk besluit  benoemd tot lid van de Hoge Raad voor Dierenwelzijn, een adviserend orgaan bij de F.O.D.Volksgezondheid en Leefmilieu.
> ANDIBEL organiseert technische vergaderingen per groep handelaars of per diersoort.
> ANDIBEL is tegen de malafide praktijken.
> ANDIBEL is de enige vakorganisatie die kan opkomen voor de rechten van de gezelschapsdierenhandelaars en –kwekers

Wie komt er in aanmerking?

> Groothandelaars, invoerders, exporteurs en winkeliers in gezelschapsdieren.
> Fabrikanten, groothandelaars, importeurs, exporteurs en winkeliers van  toebehoren, voeding en zaden.
> Houders van professionele  honden- en kattenkwekerijen, dierenpensions, dierenparken en ook andere professionele gezelschapsdierenhouders en kwekersQu'est ce qu'ANDIBEL?

> ANDIBEL est une a.s.b.l. fondée en décembre 1987 – Moniteur belge du 3 mars 1988 – pour défendre les intérêts de toutes les branches des commerces d'animaux de compagnie.
> ANDIBEL est administrée par des commerçants de la branche animaux de compagnie et accessoires.
> ANDIBEL donne des informations rapides et correctes concernant les nouvelles législations, réglementations, prévisions, droits et obligations, autant nationaux, régionaux, européens que mondiaux.
> ANDIBEL entretient les meilleures relations avec les autorités et est considéré par les instances officielles comme négociateur honnête et  en tant que tel informé.
> ANDIBEL est nommée par Arrêté royal en qualité de membre du Conseil supérieur du bien être des animaux, organe consultatif du Ministère  de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
> ANDIBEL organise des réunions techniques par groupe de commerçants ou par sorte d'animal.
> ANDIBEL est contre les pratiques illégales.
> ANDIBEL est l'unique organisation syndicale qui peut défendre les droits des commerçants animaliers et des  éleveurs professionnels.


Qui est directement concerné?

> Les grossistes, importateurs, exportateurs et détaillants en animaux de compagnie.
> Les fabricants, grossistes, importateurs, exportateurs et détaillants en accessoires et alimentation pour animaux de compagnie.
> Les chenils, élevages de chats, pensions pour animaux, parcs d'animaux, détenteurs  et éleveurs professionnels d'animaux de compagnie.